Nyheter

Löparnas dom: Bästa loppet hittills

rtfinish2016-12x6

Deltagarna i Risveden Terräng 2016 uppskattade den nya, tuffare bandragningen. Det visar en undersökning baserad på svar från 2016 års deltagare. Hela 75 procent tyckte att årets bana var bättre än tidigare.
Sedan 2012 har Risveden Terräng undersökt deltagarnas syn på de centrala delarna av motionsloppet i Sjövik i Lerums kommun.

Svaren har aldrig varit mer positiva än 2016.

Samtliga svarande, 387 personer, svarade ja på frågan om de kan rekommendera Risveden Terräng.

Vi lyfter på hatten och tackar för detta hundraprocentiga förtroende!

Helhetsintrycket för evenemanget uppskattas av löparna till 4,86 på en femgradig skala. Det är högre än någonsin.

rt2016blandat-1200

På samma skala bedöms funktionärernas serviceanda till 4,91. Det är den enskilt högsta noteringen för en enskild kategori sedan starten av mätningarna för fyra år sedan. Här skall loppets duktiga och återkommande funktionärer sträcka på sig lite extra.

Hela elva av 17 kategorier anses ha varit bättre än någonsin, däribland även stämningen, kundservice under året, möjlighet att hitta i start- och målområdet, resultatrapporteringen efter loppet, nummerlappsutdelningen, parkering och tillgänglighet på toaletter.

99,2 procent instämmer helt eller delvis i att Risveden Terräng är ett tufft terränglopp och 97,2 procent av deltagarna uppger att Risveden Terräng motiverar dem att träna.

Även det på rekordnivå och siffror vi är mycket stolta över. Träning är hälsofrämjande och “bidra till folkhälsa” ett av loppets syften.

rtfinish2016-102

Vad gäller bansträckningen, totalt uppmätt till 18,6 km, tycker 36,9 procent att den är mycket bättre än tidigare, 36,2 procent att den är lite bättre än tidigare, medan 17,5 procent anser att den är lika bra som tidigare.

Det tolkar vi som ett tecken på att årets lite backigare bana är ett fall framåt och något att försöka hålla fast vid.

Fler kommenterar och reaktioner kommer analyseras och publiceras längre fram.

Nästa Risveden Terräng arrangeras 9 september 2017.

img_7832

 

En tillbakablick på 2016