Alla tiders genomsnittstider på Risveden

Den genomsnittlige deltagaren av Risveden Terräng tar två timmar och 36 sekunder på sig från start till mål. En manlig tävlingslöpare snittar på 1.38,01, en kvinna på 1.54,09. Fler snittider hittar ni här. 
Risveden Terräng mäter 17,7 kilometer. Banrekordet innehas av Patrik Andersson, är på 1.05,11 och sattes 2012. Här är alla årens snittider fördelat på män, kvinnor, tävling, promenad och totalt. 

Män

2011: 1.37,54

2012: 1.37,35

2013: 1.38,34

Snitt alla år: 1.38,01

Kvinnor

2011: 1,54,23

2012: 1.53,44

2013: 1.54,20

Snitt alla år: 1.54,09

Tävling

2011: 1.41,24

2012: 1.40,54

2013: 1.41,49

Snitt alla år: 1.41,22

Promenad

2011: 3,27,41

2012: 3.22,75

2013: 3.12,16

Snitt alla år: 3.20,56

Totalt

2011: 2.08,04

2012: 1.59,17

2013: 1.54,27

Snitt alla år: 2.00,36