Banan tar form

Social fixardag i mitten av Maj. Banan röjdes från grenar och sly, nya spänger sattes på plats.