Fri massage till alla deltagare

Fjolårets uppskattade initiativ med massage till alla löpare före start och efter målgång blir ett återkommande inslag på Risveden Terräng.
Efter 17 kilometers löpning eller promenad är kroppen i behov av lite extra omsorg. Risveden Terräng erbjuder i samarbete med vår silverpartner Attergrans kroppsverk därför fri massage till samtliga deltagare.

Precis som i fjol sker massagen i start- och målområdet på Sjöviks IP direkt efter målgång.

Välkommen till Sjövik lördag 13 september!

Attergrans-kroppsverk

Välkomna till Sjövik i september!