Nyheter

Glädjande ökning av antalet barn

Vi gjorde som vi brukar och lyssnade på er löpare. Hela sju kategorier nådde i årets enkätundersökning de högsta siffrorna sedan vi startade mätningarna 2012. Det gäller hemsida, kundservice under året, bansträckning, serviceanda funktionärer, lättillgängliga toaletter, möjlighet att duscha/byta om och vätskekontroller längs banan.

Precis som tidigare fick funktionärernas serviceanda det allra högsta betyget. 4,91 på en femgradig skala säger en del om hur ni ser på våra grymma funktionärer.

Helhetsintrycket på evenemanget fick i enkätundersökningen som besvarades av 369 personer den näst högsta siffran (4,84) hittills. Tack!

Vår ambition är att erbjuda ett tufft lopp tillgängligt för många. 99,4 procent av 2017 års deltagare instämde helt eller delvis i att Risveden Terräng är ett tufft terränglopp, vilket stämmer bra in på den ambitionen.

Sedan starten 2011 har Risveden Terräng haft drygt 6 000 anmälda. En bra bit över 80 procent har kommit till start och nästan 5 000 har tagit sig i mål. 30 av dem har gått i mål alla år. Bock och tack!

Aldrig har andelen kvinnor varit högre än 2017. 2012 var siffran 20 procent, nu senast 29,2 procent. Förhoppningsvis kan vi spränga 30-procentsgränsen i höst.

Även promenadklassen redoviserade en ökning i antaltet deltagare vilket är glädjande.

För att möta önskemålet om en klass i svårighetsgrad mitt emellan tävling och promenad erbjuder vi  i höst första gången en motionsklass där tiderna presenteras i bokstavsordning.

Nyordningen med en klass även för de allra yngsta slog väl ut. Knatteloppet är här för att stanna. Totalt ökade även antalet anmälda barn. Tack för förtroendet. Även Väggen blir kvar.

Välkommen till Sjövik 15 september 2018, då kör vi Risveden Terräng för åttonde gången.