Nyheter

Här är “veteranerna” som gått i mål alla år

31 av 35 “Risvedenveteraner” var anmälda 2017. 30 kom till start – och gick i mål, sex kvinnor och 24 män.

Följande 30 personer har tagit sig i mål vid samtliga sju Risveden Terräng sedan starten 2011:

Vi lyfter på hatten, säger grattis och välkommen åter 15 september 2018.

Kvinnorna

Therese Balkander

Katarina Bodehed

Anette Lerneryd

Anna Samuelsson

Anki Sjöswärdh Wikström (bilden)

Ulrika Toll

Männen

Per Adamsson

Henrik Aronsson

Anders Arvidsson

Henrik Bergman

Lars Dahlin

Erik Fries

Svante Hallbäck

Conny Hägglund

Mats Johansson

Jonas Larsson

Anders Malmström

Linus Norrman

Fredrik Persson

Kevin Sandgren

Johan Simonsson

Eric Sjöman

Mats Svanberg

Fredrik Swahn

Lars Svensson

Per Svensson

Ragnar Uppström

Mikael Vogl

Patrik Wahl

Bosse Wennergren