Högt betyg till Risvedens funktionärer

I en Questback genomförd bland våra deltagare under september 2015 framkom vad deltagarna är mest nöjda med. I topp: Funktionärernas serviceanda.

Sedan 2012 genomför Risveden Terräng årligen en enkätundersökning bland deltagarna av Sjöarna och backarnas lopp om vad de egentligen tycker om arrangemanget, i syfte att kunna förbättra evenemanget ytterligare.

2015 var nio saker bättre än någonsin: Anmälningsförfarandet, kundservice under året, arrangemang & organisation, serviceanda hos funktionärer, anmälningsavgiften, lätt att hitta i start & mål, procedur runt starten, sortiment mat & dryck samt parkering.

Sedan 2014 hade även följande saker förbättrats, enligt våra deltagare: Hemsidan, löpmässig framkomlighet, energi/dryck efter mål, helhetsintryck evenemang och lättillgängliga toaletter.

De fem kategorier med allra högst betyg på den femgradiga skalan var följande:

4,87: Serviceanda funktionärer.

4,86: Lätt att hitta i start och mål.

4,85: Stämning.

4,85: Parkering.

4,8: Helhetsintryck evenemang.