Nyheter

Hoppborg för alla barn

För alla barn i åldrarna 3-11 år finns det möjlighet att leka i hoppborg i samband med Risveden Terräng på Sjöviks IP lördag 15 september.

Hoppborgen står som tidigare år placerad i start- och målområdet på Sjöviks IP. Biljett köps vid hoppborgen och kostar 20 kronor för en hel dag. Alla barn i åldrarna 3-11 är välkomna att hoppa.

Allt hoppande sker på egen risk.

Välkommen till Sjövik lördag 15 september!