Kvinnorna bakom ökning

Risveden Terräng växer – och lockar fler kvinnor. Av de anmälda till årets lopp 14 september är nästan 26 procent kvinnor.

Trenden är tydlig i hela löpar-Sverige. Fördelningen män och kvinnor jämnar ut sig. Andelen kvinnor som sprang halvmaran Göteborgsvarvet var 34 procent, siffrorna för milloppet Midnattsloppet är ännu jämnare; i Göteborgsupplagan är hälften av löparna kvinnor, i Stockholm 46 procent.

 

Motsvarande siffror för Risveden Terräng är med tre månader kvar till loppet 25,8 procent, att jämföra med 2011, då 21,5 procent av de som tog sig i mål var kvinnor. 2012 var den siffran 20,3 procent.

Intresset för Risveden Terräng totalt ökar. Anmälningarna är 21 procent fler jämfört med samma tid 2012. Premiäråret 2011 var den officiella anmälningssiffran för Risveden Terräng, som mäter 17,7 km, 651 löpare, 2012 anmälde sig 763 löpare – en ökning med 17 procent.

Håller den ökningstakten i sig hamnar vi på 892 löpare 14 september.

Målet är att locka 1000 löpare till Sjöviks IP.

Kanske når vi dit redan i år.