Nyheter

100 procent – igen!

Deltagarna uppskattade årets Risveden Terräng. Det visar en undersökning baserad på svar från 2018 års deltagare. Helhetsintrycket för evenemanget har aldrig fått ett högre betyg.

Sedan 2012 har Risveden Terräng undersökt deltagarnas syn på upplevelsen av motionsloppet i Sjövik i Lerums kommun.

Framför allt för att snappa upp saker som går att förbättra och utveckla ännu mer.

Även i år var svaren genomgående positiva. Tack för alla kloka synpunkter. Vi tar till oss av vad ni skriver.

Samtliga svarande, 297 personer, svarade ja på frågan om de kan rekommendera Risveden Terräng.

Vi lyfter på hatten och tackar för detta hundraprocentiga förtroende!

Högst enskilt betyg fick funktionärernas serviceanda (4,89), följt av helhetsintrycket för evenemanget, stämning, parkering och möjlighet att hitta i start och mål.

98,6 procent instämmer helt eller delvis i att Risveden Terräng är ett tufft terränglopp och 98,6 procent av deltagarna uppger att Risveden Terräng motiverar dem att träna.

Även det på rekordnivå och siffror vi är mycket stolta över. Träning är hälsofrämjande och “bidra till folkhälsa” ett av loppets syften.

42,1 procent deltog på Risveden Terräng för första gången, 29 stycken för åttonde gången.

97,8 procent instämmer helt eller delvis på att Risveden Terräng är ett familjeevenemang, något vi också har strävat efter att bli.

2018 var första gången med ultraklass, motionsklass och ungdomslopp

Nästa Risveden Terräng arrangeras 14 september 2019.

Välkomna tillbaka då!