Nyheter

De har varit med alla år

Följande 29 personer – sex kvinnor och 23 män – har tagit sig i mål vid samtliga åtta Risveden Terräng sedan starten 2011. Imponerande prestationer!

Vi säger grattis och hoppas på återseende 14 september 2019.

Kvinnorna

Therese Balkander

Katarina Bodehed

Anette Lerneryd

Anna Samuelsson

Anki Wikström Sjöswärdh (bilden)

Ulrika Toll

Männen

Per Adamsson

Henrik Aronsson

Anders Arvidsson

Henrik Bergman

Lars Dahlin

Erik Fries

Svante Hallbäck

Conny Hägglund

Jonas Larsson

Anders Malmström

Linus Norrman

Fredrik Persson

Kevin Sandgren

Johan Simonsson

Eric Sjöman

Mats Svanberg

Fredrik Swahn

Lars Svensson

Per Svensson

Ragnar Uppström

Mikael Vogl

Patrik Wahl

Bosse Wennergren