Nyheter

Risveden Terräng startar ultraklass

2018 är nyheternas år på Risveden Terräng. Efter motionsdistans och Risvedens Endorfinrus för ungdomar lanseras nu även en ultraklass.

Efter att i flera år mottagit önskemål om längre distanser än tävlingsklassens 18,6 kilometer har Risveden Terräng beslutat att sjösätta en ultraversion av motionsloppet i Sjövik i Lerums kommun.

Längden på loppet blir 55,8 kilometer, backarna och sjöarna tre gånger så många, där startskottet på Sjöviks IP går klockan 09.00 lördag 15 september.

Upplägget i premiärupplagan är “enkelt”.

Deltagarna springer tre varv av den populära tävlingsslingan till priset av ett.

Maxtiden för deltagarna är satt till åtta timmar, vilket innebär rekommenderad målgång senast 17.00.

Ett rep dras vid Sjöviks IP efter två löpta varv kl 14.00.

Anmälan görs här.

Startavgiften är den samma som för tävlings- och motionsklass, det vill säga 350 kronor före midsommar och 450 kronor därefter.

Notera att vätskestationerna längs banan öppnar först klockan 12.00, därav samma pris som för övriga distanser.

Av logistiska skäl har vi satt ett maxantal på 100 deltagare.

Risveden Terräng har arrangerats av Sjöviks Sportklubb sedan 2011. 

Den nya klassen blir första ultraloppet i Lerums kommun. 

Välkommen till Sjövik 15 september!