Nyheter

Varvsgeneralen lyfter organisationen

DSC00493

Bo Edsberger är Göteborgsvarvsgeneral sedan 2008 och beskriver här löpar- och lopptrenden.

Det talas om löpartrend – myt eller sanning?

– Enligt mig en sanning. Även en trend att starta nya lopp just nu.
Ditt lopp, Göteborgsvarvet, säljer slut tidigare för varje år – vad är nyckeln om man vill skapa en lyckad och populär tävling?
– Bra organisation, satsa på kvalitet från början, lägg en långsiktig plan, hitta en ”USP”. Risveden har ju gjort detta med sina tuffa backar och bra engagemang hos bygden och i organisationen. 🙂
Hur många lopp finns det egentligen plats för? När nås kulmen?
– Just nu startas många lopp, av flera olika aktörer med varierande syften. Flera lopp med under 100 deltagare. De som följer ovan överlever långsiktigt. Men givetvis kommer det att försvinna några med tiden.
Hur “coolt” är det med terränglöpning för en asfaltsgeneral?
– För mig personligen verkar det en tuff utmaning med stor omväxling. Som Asfaltgeneral får vi arbeta mer med folkfest och aktiviteter vilket är mer förknippat med stadslopp.
Hur tränar och tävlar du själv?
– En timme träning fyra-fem gånger i veckan året runt. Lite mer under sommaren då jag cyklar mer. Tävlar mot mig själv och vill så snabbt som möjligt under sommaren komma under timman på min specialrunda.

Enligt Niklas Karlsson på jogg.se har antalet registrerade lopp i deras databas för perioden mars-augusti ökat från 863 lopp 2011 till 971 lopp 2013.

Det är 108 nya lopp och gäller hela Sverige.

Den stora ökningen för nämnda sexmånadsperiod skedde mellan 2011 och 2012 då antalet lopp gick från 863 till 943, i procent en drygt nioprocentig ökning.
Siffrorna för september är tillförlitliga först efter månadens utgång.

Fotnot: USP betyder “unique selling propostion”, vilket ungefär handlar om att hitta det unika i ett erbjudande.